Калий форматынын натыйжалуулугун салыштырганда

Калий форматы, формалдуу кислотанын тузу, башка музду тазалоочу агенттерге караганда эффективдүү:

  • Калий ацетаты
  • карбамид
  • Glycerol

100% салыштырмалуу натыйжалуулукта алынган калий формататына салыштырмалуу, калий ацетаты басымдуулук кылган температурага жараша 80ден 85% га чейин эффективдүүлүккө ээ.

Бул карбамиддин 70% жана глицериндин 45% эффективдүүлүгүн салыштырат.

MSUKRW@X]FF8$WF3D}I}U$H


Билдирүү убактысы: июн-08-2018